حضرت زهرا(س) الگوی من در حجاب

 

ضرورت و اهمیت حفظ حجاب زنان در تحکیم بنیان خانواده

چکیده

حجاب نه تنها تحت تاثیر فرهنگ جامعه است که معروف شخصیت تک و افراد جامعه نیز است اما میدان شخصیت افراد و فرهنگ عمومی جامعه نیز ارتباطی قوی وجود دارد . در جامعه ای که ارزش های والای معنوی و انسانی بی اعتبار باشد و عالم درون انسان حیثیت و معنای مستقل از نمایشگاهها و جلوه های بیرونی نداشته باشد

 قهرا شخصیت انسان به کلی بر پایه ی توجهه دیگران و اظهار نظر آنان درباره وی شکل می گیرد و پیداست افراد در چنین جامعه ای سعی می کنند با هروسیله و از جمله لباسی که به تن می کند برای خود نوعی تشخص و تعینی ایجاد کنند.

آن عقده های چرکینی که از درون انسان بهشکل و نوع لباس سرباز می کند متعدد و بسیار است یکی همین میل به انگشت نما شدن و مشخص گشتن است دیگری تفاخر و اعلام میزان مال ثروت است میل به خود نمایی حسادت و رقابت با دیگران در لباس ظاهر می کنند.  

مقدمه

ریشه ی بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد. فکر این نسل از نظر مذهبی آنچنان که باید راهنمایی نشده است و از این نظر فوق العاده نیازمند است .اگر مشکلی در راهنمایی این نسل باشد بیشتر در فهمیدن زبان و منطق او ور وبرو شدن  با منطق او و زبان خودش است و در اینوقت است که هر کسی احساس می کند این نسل بر خلاف آنچه ابتدا به نظر می رسد لجوج نیست ، آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دینی دارد.

مساله حجاب این است که احساس  شد گذشته از انحرافات عملی فراوانی که در زمینه حجاب به وجود آمده این مساله و سایر مسایل مربوط به زن وسیله ای شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدور صفت که از ÷ایگاه علیه دین مقدس اسلام جارو جنجال تبلیغاتی راه بیندازند.

علت پیدا شدن حجاب

علت و فلسفه پیدا شدن حجاب چیست؟ چطور شد که در میان همه یا بعضی ملل باستانی پدید آمد؟اسلام که دینی است که در همه ی دستورهای خویش فلسفه و منظوری دارد چرا و روی چه مصلحتی حجاب را تایید و یا تاسیس کرد؟مخالفان حجاب سعی کرده اند جریانات ظالمانه ای را به عنوان پیدا شدن حجاب ذکر کنند ، و در این جهت میان حجاب اسلامی و غیر اسلامی فرق نمی گذارند ، چنین وانمود می کنند که حجاب اسلامی نیز از همین جریانات ظالمانه سرچشمه می گیرد.

در باب پیدا شدن حجاب نظریات گوناگونی ابراز شده است، و غالبا این علتها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شده است ما مجموع آنها را ذکر می کنیم . نظریاتی که به دست آورده ایم بعضی فلسفی ، و بعضی اجتماعی و بعضی اخلاقی و بعضی اقتصادی نو بعضی روانی است که ذیلا ذکر می شود:

1-      میل به ریاضت و رهبانیت (ریشه فلسفی)

2-      عدم امنیت و عدالت اجتماعی ( ریشه اجتماعی)

3-      پدر شاهی و تسلط مرد بر زن و اسنثمار نیروی وی در جهت منافع اقتصادی مرد (ریشه اقتصادی)

4-      حسادت و خودخواهی مرد (ریشه اخلاقی)

5-      عادت زنانگی زن و احساس او به اینکه در خلقت از مرد چیزی کم دارد ، به علاوه مقررات خشنی که در زمینه او و ترک معاشرت با او در ایام عادت وضع شده است(ریشه روانی )

علل نامبرده یا به هیچ وجه تاثیری در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه جهان نداشته است و بی جهت آنها را به نام علت حجاب ذکر کرده اند و یا فرضا در پدید آمدن بعضی از سیستم های غیر اسلامی تاثیر نداشته است یعنی حکمت و فلسفه ای که در اسلام سبب تشریع حجاب شده نبوده است.

همانطور که ملاحظه می شود مخالفان حجاب گاهی آن را زاییده ی یک طرز تفکر فلسفی خاص درباره ی جهان و لذات جهان معرفی می کنند و گاهی ریشه ی سیاسی و اجتماعی برای آن ذکر می کنند و گاهی آمرا معلول علل اقتصادی می دانند و گاهی جنبه های خاص اخلاقی یا روانی را پدید آمدن آن دخالت می دهند .

فلسفه و پوشش اسلامی به نظر ما ند چیز است ، بعضی از آنها جنبه ی روانی دارد و بعضی خانه و خانوادگی و بعضی دیگر جنبه ی اجتماعی و بعضی مربوط است به بالابردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او ، حجاب در اسلام از یک مساله کلی تر و اساسی تر ریشه می گیرد و آن اینست که اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی ، چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر به محیط خانوادگی و در کادر اردواج قانونی اختصاص یابد، اجتماع منحصرا برای کار و فعالیت باشد. بر خلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را به لذت جویی به هم می آمیزد. اسلام می خواهد این دو محیط را کاملا از یکدگر تفکیک کند.

 

آرامش روانی

نبودن حریم میان زن ومرد و آزادی معاشرت های بی بند وبار، هیجانها و التهاب های جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای سکس را به صورت یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی در می آورد. غریره ی جنسی ، غریره ای نیرومند ، عمیق و  " دریا صفت" است ، هر چه بیشتر اطاعت شود سرکش تر می گردد، همچون آتش گه هر چه به آن بیشتر خوراک بدهند ، شعله ورتر می شود.

1-      تاریخ همانطوری که از آزمندان ثروت یاد می کند که با حرص و آزی در پی گرد آوردن پول و ثروت بوده اند و هر چه بیشتر جمع می کرده اند  حریص تر شده اند ،همچنین از آمندانی در زمینه ی مسائل جنسی یاد می کند ،اینها نیز به هیچ وجه از نظر حس تصرف و تملک زیبا رویان در یک حدی متوقف نشده اند ، صاحبان حرمسرا ها و در واقع همه ی کسانی که قدرت استفاده داشته اند چنین بوده اند.

2-      هیچ فکر کرده اید که حس "تغزل" در بشر چه حسی است؟قسمتی از ادبیات جهان عشق و غزل است، در این بخش از ادبیات ، مرد، محبوب  ومعشوق خود را ستایش می کند ، به پیشگاه اونیاز می برد ، او را بزرگ و خود را کوچک جلوه می دهد ، خود را نیاز مند کوچکترین عنایت او می داند ، مدعی می شود که محبوب و معشوق "صد ملک جان به نیم نظر می تواند بخرد، پس چرا در این معامله تقصیر می کند ، از فراق او دردمندانه می نالد.

 

این چیست؟چرا بشر در مورد سایر نیازهای خود چنین نمی کند؟آیا تاکنون دیدهاید که یک آدم پول پرست برای پول ، و یک آدم جاه پرست برای جاه و مقام "غزلسرایی می کند؟!

 

 

آیا تاکنون کسی برای نان غزلسرایی کرده است؟چرا هر کسی از شعر و غزل دیگری خوشش می آید؟

چرا همه از دیوان حافظ اینقدر لذت می برند؟آیا جز این است که همه کس آنرا با زبان یک غریزه عمیق که سراپای وجودش را گرفته است منطبق می بیند؟چه قدر اشتباه می کنند کسانی که می گویند یگانه عامل اساسی فعالیت های بشر عامل اقتصاد است!!

بشر برای عشقهای جنسی خود موسیقی خاصی دارد ،همچنانکه برای معنویات نیز موسیقی خاص دارد،در صورتیکه برای حاجتهای صرفا مادی از قبیل آب و نان موسیقی ندارند.

استحکام پیوند خانوادگی

شک نیست که هر چیزیکه موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب صمیمیت رابطه زوجین گردد ، برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش مبذول شود ، و بالعکس هر چیزیکه باعث سستی روابط زوجین و دلسردی آنان گردد به حال زندگی خانوادگی زیانمند است، و باید با آن مبارزه کرد.

اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج مشروع ، پیوند زن و شوهری را محکم می سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر می شود . فلسفه پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع ، از نظر اجتماع خانوادگی ، این است که همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت کردن او به شمار برود. در حالیکه در سیستم آزادی کامیابی ، همسر قانونی از لحاظ روانی یک نفر رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار می رود و در نتیجه ، کانون خانوادگی بر اساس دشمنی و نفرت  پایه ریزی می شود.

علت اینکه جوانان امروز از ازدواج گریزانن و هر وقت به آنان پیشنهاد می شود ، جواب می دهند که حالا زود است، ما هنوز بچه ایم ، و یا به عناوین دیگر از زیر بار آن شانه خالی می کنند همین است و حال آن که در قدیم یکی از شیرین ترین آرزوهای جوانان بود، جوانان پیش از آنکه به برکت دنیای اروپا کالای زن اینهمه ارزان و فراوان گردد، شب زفاف را کم از تخت پادشاهی نمی دانستند.

ازدوج در قدیم پس از یک دوران انتظار و آرزومندی انجام می گرفت و به همین دلیل زوجین یکدیگر را عامل نیک بختی و سعادت خود می دانستند ، ولی امروز کامجویی های جنسی در غیر کادر ازدواج به حد اعلی فراهم است و دلیلی برای آن اشتیاق ها وجود ندارد.

استواری اجتماع

کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع ،نیروی کار و فعالیت را ضعیف می کند. برعکس آنچه که مخالفین حجاب خرده گیری کرده اند و گفته اند :"حجاب موجب فلج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع است ، بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی موجب فلج کردن نیروی اجتماع است.

آنجه موجب فلج کردن نیروی زن و حبس استعدادهای اواست حجاب به صورت زندانی کردن زن ومحروم ساختن او از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد ، بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن و مرد دانسته است ، و نه فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم می کند.اسلام هرگز نمی خواهد زن بیکار و بیعار بنشیند و وجودی عاطل و باطل بار آید. پوشانیدن بدن به استثناء وجه و کفین مانع هیچگونه فعالیت فرهنگی یا اجتماعی یا اقتصادی نیست . آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع است آلوده  کردن محیط کار به لذت جویی های شهوانی است.

 

ارزش و احترام زن

قبلا گفتیم  که مرد به طور قطع از نظر جسمانی بر زن تفوق دارد ، از نظر مغز و فکر نیز تفوق مرد لااقل قابل بحث است ، زن در این دو جبهه در برابر مرد قدرت مقاومت ندارد ، ولی زن از طریق عاطفی و قلبی همیشه تفوق خود را بر مرد ثابت کرده است ، حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد یکی از مسائل مرموزی بوده است که زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده کرده است.

اسلام زن را تشویق کرده است که از این وسیله استفاده کند ، اسلام مخصوصا تاکید کرده است که زن هر اندازه متین تر و با وقار تر و عفیف تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد بر احترامش افزوده می شود.

بعدا در تفسیر آیات سوره ی احزاب خواهیم دید که قرآن کریم پس از آنکه توصیه می کند زنان خود را بپوشانند می فرماید:

" ذلک ادنی یعرفن و فلایوذین" یعنی این کار برای اینکه به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختیار مردان قرار نمی دهند ، بهتر است . و در نتیجه دورباش و حشمت آنها مانع مزاحمت افراد سبکتر می گردد.

اندیشه حاکم بر فرهنگ جدید غربی فزهنگی است که در آن حقیقت را فقط از زبان دانشمندان علوم تجربی باید شنید و بعضی از این دانشمندان دایره حقیقت را بر خود تا بدانجا بر خود تنگ کردند که گفتند: " تا خدا را زیر چاقوی جراحی خود نبینی وجود او را تصدیق نخواهم کرد ."

البته در کنار این اندیشه حاکم ، همواره جریانهای ضعیفی از اندیشه های معنوی وجود داشته که جز این می اندیشیده اند. اما غرب ، اکنون در شب ظلمانی بی خدایی به سر می برد در چنین فرهنگی که هیچ فردای پس از مرگی در انتظار انسان نیست و همه فرصتی که او برای بودن دارد همین فاصله کوتاه تا مرگ است ، به ناچار باید تا قبل از آنکه سوت پایان مسابقه به صدا در آید بیشترین امتیاز را برای خود کسب کند ، ارزش و امتیاز همه چیز در این تمدن با این ملاک سنجیده می شود که چقدر می تواند به انسانی که اساسا حیوانی مادی است لذت ببخشد و یکی از چیزهایی که مایه لذت و کامیابی انسان است تن او می باشد.

نتیجه  

به طور کلی فرهنگ حاکم بر دنیای امروز را می توان به دو فرهنگ مستقل و حاکم تقسیم نمود فرهنگ غربی دنیای جدید غرب و فرهنگ دیر پای جدید غرب و فرهنگ دیر پای اسلام ، در این راستا تفاوت عمده دو فرهنگ را می توان در تعریف انسان منعکس دید. حالا اگر سوال شود انسان در تمدن جدید غربی چیست و چه رابطه ای با مساله کوشش وی دارد می توان پاسخ داد که ، در تمدنی که اساسا مادی است انسان چه می تواند باشد بیش از 4 قرن است که در اروپا خدا از صحنه ی زندگی غایب شده و در کلیسا عزلت گزیده ، معنویت به حاشیه زندگی خزیده و استخوان بندی شده است.

تاریخ چهار قرن اخیر غرب ، تاریخ نفی ارزشها ی معنوی متوالی است تمدن غرب جلوه نیک زندگی است که در آن دیگر معنویت وقدس اصالت ندارد و انسان دیگر موجودی نیست که حامل زوج الهی باشد و بتواند خلیفه ی خدا در زمین شود در این تمدن انسان هیچ فرقی بنیادی و وجودی با حیوان ندارد البته هر حیوانی ویژگی مخصوص به خود دارد شیر درنده است ،طاووس زیبا است ،فیل پر قدرت است  و انسان هم باهوش ، چه می توان کرد ، میان فرزندان طبیعت ، تصادفا این یکی نامش انسان است باهوش تر از دیگران  از آب در آمده  و باهوش خود به علم و تکنولوژی درست یافته و بر طبیعت مسلط گشته است.

 این مقاله توسط خانم شیما بهاری مقدم نوشته شده است.

+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند ۱۳۸۷ساعت 19  توسط ا.امامی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
گنج بی پایان
محتوای سوره های قرآن
دستورالعلی جامع
دو نکته ناب
نقشه تهران
استخاره با قرآن
زندگی زیباست اما..........
بازی شما هم سنگ بزنید
مقاله ای درباره حجاب
پو شش فاطمه در قیامت
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
آرشيو
پیوندها
پخش مستقیم از مکه معظمه
شمیم کوثر (مسابقه قرآنی)
دعای فرج امام زمان
موعود
منتظر قائم(عج)
پخش مستقیم از حرم امام حسین (ع)
پخش مستقیم از حرم امام رضا(ع)
پخش مستقیم از حرم امام موسی کاظم(ع)
حضرت رقیه
طب قرآنی
کانون گفتمان قرآن
فاطمه بانوی نمونه اسلام
صدای ایران
افتاب
عوامل پیشرفت و تعالی همه جانبه
نجوا
ترتیل قرآن با قرائت استاد شهریار پرهیزگار
رشد
آموزش و پرورش
هيئت الزهراء
کتابهای کمک درسی
آموزش انگلیسی
باشگاه اندیشه
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
کشف معجزه ریاضی قرآن از طریق کامپیوتر
پارس قرآن
فرزندان آدم
اندیشه قم
آموزش درس عربی
اشعار مرحوم آغاسی
پایگاه احادیث
آموزش و پرورش استان فارس
پایگاه عاشقان
چگونه نقاشی بکشیم
نمونه سوالات طراحی گرافیک رایانه
آموزش دیابت گابریک
طواف دل
510000 مطالب علمی
سایتهای خبری
تعبیر خواب
مقالات علمی ایران
تبدیل متن به نستعلیق
حوزه
هواشناسی قرآنی
کتابخانه دیجیتال ارم
هرچی ........
سایت بزرگ تبیان
کتابخانه دیجیتالی تبیان زنجان
بازی وسرگرمی
لغت معنی فارسی
حاج حسین سیب سرخی
آپلود عکس
م م
موتورهای جستجوگر
طب سنتی ایران
مسجد امام علی بنارویه
'گروه منتظران ظهور حضرت مهدی
آموزش سلامت
برای افرادی که میخواهند خود را باور شوند
جستجو
به سوي يار
درسهايي از قرآن
شيعه ها -ديني مذهبي قرآني
پایگاه دریافت رایگان کتب فارسی
دانلود كتاب رايگان
یـــــــــــادواره ســــــــــرداران
مهربان ترین مهربانان
هنر و گرافيك
سالگرد شهادت شیخ احمد کافی (ره)
کلاس روش تحقیق
شیعه
گفتگوی دینی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

وب سايت ختم قرآن مجيد خطاطي نستعليق آنلاين
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

استخاره آنلاین با قرآن کریم